Klachten afhandeling

Klachtenregeling Webshop Keurmerk

De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Webshop Keurmerk controleert de aangesloten webwinkels en bemiddelt bij eventuele geschillen.

Een bij Webshop Keurmerk aangesloten winkel voert een privacy protocol met het doel dat persoonlijke gegevens van de internetconsument niet worden misbruikt. Indien een webwinkel zich niet aan de regels houdt, kan de consument een klacht indienen. De Stichting Webshop Keurmerk onderzoekt de klacht en tracht het probleem op te lossen.

In gevallen waarbij het probleem niet naar behoren wordt opgelost en de Stichting Webshop Keurmerk van mening is dat dit te wijten is aan de aangesloten webwinkel, bestaat de mogelijkheid dat de webwinkel het recht wordt ontnomen het Keurmerk-logo te voeren. De Stichting Webshop Keurmerk zal er voor zorgdragen dat voor de consument duidelijk is dat een bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkel gewaarborgd, veilig en betrouwbaar is.

Wij zijn er als Top Leisure Products zeer op gebrand om eventuele klachten op te lossen. Vanaf onze oprichting in 2006 zijn er heel weinig negatieve reacties geweest en de weinige die er al waren, hebben we in redelijkheid en volle tevredenheid op kunnen lossen.
Hierbij stellen wij het zeer op prijs dat een klant kontakt met ons opneemt per telefoon of per mail en uitlegt wat het probleem is zodat we samen met u een snelle en duurzame oplossing kunnen vinden.