Algemene Verordering Gegevensbescherming ( AVG / GDPR )

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de GDPR (General Data Protection Regulation). Deze is al op 25 mei 2016 in werking getreden en zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt in de EU.

Er zijn 11 punten,  die opgenomen zijn in de privacyverklaring:

 • Identiteit van onze onderneming:       
 • U doet zaken met Top Leisure Products VOF - ondernemers: Jannie en Eddie Reinders
 • Kontakt gegevens:   
 • C.R. de Boerstraat 63 - 9204 LG Drachten 
 • tel. 0512-522334 - email: info@topleisureproducts.nl
 • Het doel of de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden:
 • Wij hebben uw gegevens nodig om de bij ons bestelde produkten uit te kunnen leveren.
 • Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens: 
 • NAW gegevens die nodig zijn voor de verzending via DHL of Post.NL
 • Multisafepay is onze betaal provider en zal derhalve de benodigde relevante gegevens nodig zijn
 • rondom uw betalingen.
 • Omdat wij samenwerken met de Feedback Company,  om klanten in de gelegenheid te stellen een review te kunnen plaatsen,  hebben ook zij basis info van u als klant nodig.
 • Hoe lang de gegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die termijn
 • De gegevens ( volledige NAW gegevens ) worden op de server van Lightspeed bewaard. Enige doel is om kontakt gegevens te hebben voor in de toekomst om zaken na te zoeken van de bestellingen die gedaan zijn. Termijn waarbij wij dit doen ligt deels aan de wettelijke termijn van de Belastingdienst en de tijd waarop wij dit nodig achten EN uiteraard tot het moment dat u ons vraagt om het te verwijderen. Waar wij uiteraard aan voldoen.
 • Dat personen het recht hebben op inzage, rectificatie of wissing van hun gegevens
 • Uiteraard kunnen klanten ten alle tijde bij ons opvragen wat wij van hun bewaren. Stuur een mail of gewoon bel ons op, dat is de kortste lijn.
 • Dat het recht bestaat om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.
 • Uiteraard heeft u het recht om hier bezwaar tegen te maken. Mits wij niet in conflict komen met de wettelijke bepalingen van bewaren van gegevens voor de Belastingdienst.
 • Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dat het recht bestaat op intrekking van die toestemming.
 • Uiteraard voldoen wij hieraan op uw verzoek.
 • Het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
 • Uiteraard kunt en mag u klagen bij de Autoriteit Persoonsgegens. Blijft dat wij in overleg met de klant ten alle tijde een oplossing kunnen vinden.
 • Of het verstrekken van de persoonsgegevens een wettelijke verplichting is of dat het een contractuele verplichting of voorwaarden voor uitvoering van een contract is en of de betrokkene (persoon van wie de gegevens zijn) verplicht is de gegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens
 • U bent uiteraard vrij om geen gegevens te verstrekken. Echter zijn wij dan niet in de gelegenheid bestellingen te versturen naar u.
 • Indien er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming of profilering moet dit gemeld worden en moet ook vermeld worden wat daarvan het het belang is en wat de gevolgen ervan zijn.
 • Deels zitten in onze computer automatische pagina's die nodig zijn om bevestingingen aan u te versturen. Bevestiging van de order, bevestiging van betaling aan ons, het u op de hoogte brengen wanneer wij versturen en de daarbij behorende track en trace kode.  
 • Overal:
 • Uw gegevens zullen wij niet voor commerciële doeleinden doorgegevens aan derden.

Mocht er voor u,  om wat voor reden dan ook, iets niet duidelijk zijn dan altijd even kontakt met ons opnemen. Jannie en ik ( Eddie ) nemen privacy erg serieus !!